Metoda bezpośrednia

Direct Language Lab

W roku 2020 jako jedyna szkoła w Lesznie otrzymaliśmy  licencję na nauczanie najnowszą i bardzo skuteczną metodą bezpośrednią, jaka jest aktualnie dostępna.
Metoda bezpośrednia, nazywana również konwersacyjną, to metoda której głównym celem  jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. Stosuje regułę totalnej immersji, tzn. całkowitego zanurzenia się w języku. To prowadzi do myślenia w języku, którego chcemy się nauczyć.

12841297_249185075426668_3769009628226716483_ppp
Direct English Lab to jedna z najnowszych form metody bezpośredniej. Stanowi połączenie drukowanych podręczników i nowoczesnych technologii.
Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście.

Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim. Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.

Podsumowując, słownictwo jest ważniejsze od gramatyki, a najważniejsze jest mówienie.

Główne cechy metody to :

  • nowoczesne i praktyczne słownictwo
  • każdy nowy wyraz poparty serią przykładów
  • większa swoboda wypowiedzi z naciskiem na ich poprawność
  • szersze omówienie kluczowych problemów gramatycznych poparte ćwiczeniami

Instrukcje wydawane są przez nauczyciela w języku obcym. Nauczyciel unika również tłumaczenia na język ucznia. W kolejnych partiach lekcji nowe pytania zawierają aktualnie wprowadzane słowa lub gramatykę, a resztę materiału słuchacz już zna z poprzednich lekcji.

Języka obcego uczymy się podobnie, jak dziecko uczące się swojego pierwszego języka. Słuchacz najpierw słyszy słowa, następnie wypowiada je imitując wymowę nauczyciela, a dopiero potem poznaje pisownię: czyta i pisze.

Prawie cała lekcja to praca ustna z lektorem, polegająca na tym, że lektor uczy nowego słownictwa lub zagadnienia gramatycznego, a potem zadaje pytania z użyciem tych słów i gramatyki tak, aby cały nowy materiał był ćwiczony w praktyce i w kontekście.

Uczymy słownictwa codziennego użytku, od początku kursu ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej używanych słów z zakresu języka mówionego.

W skład kursu wchodzi także dostęp do innowacyjnych aplikacji mobilnych, dzięki którym nauka staje się dużo łatwiejsza i przyjemniejsza. Oferujemy platformę internetową, na której każdy z korzystających może znaleźć jeszcze więcej atrakcyjnych ćwiczeń, korzystając z ponad 100 dodatkowych godzin nauki.

Aplikacja mobilna - English Words

Aplikacja mobilna - Direct Language Lab Dictionary

Aplikacja mobilna - English Practice